EUC založilo nadační fond Elucidate

26. června 2018

EUC založilo nadační fond Elucidate

Jeho činnost a plány nám představí ředitelka nadačního fondu Mgr. Kristýna Fejfarová.

Mohla byste shrnout, jaký má nadační fond záměr? 

Velmi stručně řečeno, cílem nadačního fondu je finančně podporovat veřejně prospěšné aktivity a projekty, které pozitivně ovlivní ať již přímo, nebo nepřímo české zdravotnictví, zejména sestry a další nelékařské zdravotnické pracovníky. Samozřejmě nechceme zapomenout ani na lékaře.  Budeme podporovat jednotlivce i instituce v různých oblastech, které souvisí s poskytováním zdravotní péče. Fond se bude zaměřovat například i na oblast vzdělávání zdravotníků. Chceme se soustředit na takové věci, jako jsou stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů, podpora pedagogů zdravotnických škol, pomoc při financování aktivit zdravotnických škol, příspěvky na další vzdělávání zaměstnancům EUC apod. To je jedna oblast. Dále chceme působit na poli osvěty a zvyšovat prestiž sesterského povolání. To já osobně považuji za velmi důležité. Sama jsem sestra a musím říct, že naše profese za posledních několik let hodně utrpěla. Obracet se na nás mohou také EUC zaměstnanci, kteří jsou v tíživé sociální situaci. Těch aktivit, které chceme podporovat, je skutečně řada. Kompletní rozpis oblastí, na které se zaměřujeme, bude k nalezení na webu nadačního fondu, který připravujeme. A byli bychom rádi, kdyby naše činnost měla kromě přímé pomoci i sekundární efekt, a tím je to, že se staneme atraktivnějším zaměstnavatelem pro zdravotníky a že značka EUC bude více vidět jak mezi zdravotníky, tak mezi laickou veřejností a lidé nás budou vnímat pozitivně. 

Nadace se teprve rozjíždí. Bude od počátku poskytovat finanční podporu ve všech oblastech, kterým se chce věnovat? 

Zatím ne. Pro letošní rok jsme vybrali jen některé okruhy a další aktivity budeme rozvíjet postupně. Předpokládám, že v celém rozsahu začneme fungovat během roku 2019. Letos chceme finančně podpořit zejména studenty zdravotních oborů formou stipendií, dále naše kolegy, kteří se dostanou do těžké životní 
situace, jako je ztráta bydlení živelnou pohromou, úraz a podobně. A chceme financovat projekty uvnitř skupiny EUC – společně s HR managementem bychom se chtěli věnovat i zlepšování komunikačních dovedností zdravotníků a prevenci syndromu vyhoření.

Jakým způsobem fond peníze poskytuje? 

Na webu nadačního fondu, který se právě připravuje, budou ke stažení formuláře, prostřednictvím kterých lze o finanční příspěvek požádat. Formuláře byly také rozeslány vedení jednotlivých zdravotnických zařízení. Vyplněnou žádost posoudí správní rada fondu, a pokud je vyřízena kladně, fond poskytne požadovanou finanční podporu.  

Dotazy a žádosti o finanční příspěvek lze zaslat e-mailem na adresu nadacnifond@euc.cz

Související články

Více článků