Sídlo společnosti

Nadační fond EUC "Elucidate"
Evropská 859/115
160 00 Praha 6
IČ: 06675794

Ředitelka nadace

Iva Novotná, DiS., MBA
Tel.:
 +420 724 871 643

Dozorčí rada

Ing. Aziz Jahić
Ing. Václav Vachta, MBA
Mgr. Lucie Lekešová
Mgr. Šárka Češková Snížková, MBA

Kontakt pro média 

Eva Hokrová
media@euc.cz

Podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v návaznosti také z.č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob informace naleznete zde