Dozorčí rada zejména kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na odstranění.

Dozorčí radu tvoří:
  • Ing. Aziz Jahič
  • Ing. Václav Vachta, MBA
  • Mgr. Lucie Lekešová
  • Mgr. Šárka Snížková, MBA

Bližší informace k činnosti dozorčí rady upravuje zakládací listina nadačního fondu.