Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Její funkční období je 5 let.

Dozorčí rada zejména kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na odstranění.

Dozorčí radu tvoří:
  • Ing. Aziz Jahič
  • Mgr. Lucie Lekešová

Bližší informace k činnosti dozorčí rady upravuje zakládací listina nadačního fondu.