Termíny podávání žádostí

Žádost lze podat kdykoli během roku, pokud není v dané kapitole uvedeno jinak. Nadační fond uvolňuje finanční prostředky průběžně po posouzení žádosti v souladu se smluvními podmínkami, a to až do vyčerpání rozpočtované částky příslušné kapitoly. Finanční obnos lze čerpat k účelům v tentýž rok realizované akci. Toto neplatí u prospěchových stipendií.Ta jsou poskytována pouze na základě doložení prospěchu, tedy nejdříve po ukončení prvního školního pololetí nebo prvního semestru. 

Náležitosti žádosti

Všechny žádosti musí být podány na předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách nadačního fondu.
V případech žádostí právnických osob musí být v žádosti vždy patrná základní charakteristika žadatele a jeho poslání. Jde-li o projekt, musí být popsán výstižně v rozsahu, který uvádí formulář. V případech nezletilých osob podává žádost její zákonný zástupce. Žádost je třeba vždy vytisknout, doplnit příp. požadovanými přílohami, podepsat a odeslat prostřednictvím datové schránky nebo na adresu:

Nadační fond EUC „Elucidate“
K rukám ředitelky
Ivy Novotné, DiS., MBA
Evropská 859/115
160 00 Praha 6