Podpora zdravotnických škol a jejich pedagogů

Podpoříme zdravotnické školy na všech úrovních vzdělávací soustavy, které připravují budoucí praktické, všeobecné a dětské sestry, radiologické asistenty a zdravotní laboranty.

Žádat bude možné na:

  • vzdělávání učitelů odborného výcviku (odborné stáže na pracovištích, kde je realizována odborná praxe studentů),
  • osvětovou činnost školy,
  • vybavení odborných učeben,
  • projekty zaměřené na propagaci práce praktických a všeobecných sester,
  • kulturní, sportovní a společenské školní akce (maturitní ples apod.)

Podpora dětí z dětských domovů nebo pěstounské péče

Nadační fond EUC podpoří:

  • stipendijním programem děti z dětských domovů nebo pěstounské péče, které budou studovat na SZŠ, VZŠ nebo VŠ v oborech praktická sestra nebo všeobecná sestra,
  • projekty osvěty věnované vzdělávání v profesi praktické nebo všeobecné sestry v těchto zařízeních.