• stipendium pro sociálně znevýhodněné studenty (pouze kombinovaná forma studia) - cílem tohoto stipendijního programu je finanční podpora v oblasti nákladů na studium jako jsou odborné stáže na pracovištích, kde absolvování praxe je povinnou součástí studijního programu, a dále jako je školné či  jeho část. Podpora nebude poskytována na stravu a dopravu.