Realizujeme stipendijní programy pro studenty Středních zdravotnických škol obor praktická sestra (dříve tzv. zdravotnický asistent), dále pro studenty Vyšších zdravotnických škol v oboru všeobecná sestra a posluchače vysokoškolského studia obou všeobecná sestra, zdravotní laborant nebo radiologický asistent. Získat můžeš: 

  • prospěchové stipendium (pouze prezenční forma studia) při průměru známek 2,0 a méně. Svůj prospěch student dokládá ověřenou kopií vysvědčení nebo potvrzením ze školy. Výše studijního stipendia byla pro školní rok 2019/2020 stanovena na max. 2000,-Kč/měsíc. Výše částky se odvíjí od průměru prospěchu. (průměr 1,0 = 2000,-Kč, 2,0 = 1000,-Kč atp.)
  • stipendium pro sociálně znevýhodněné studenty - cílem tohoto stipendijního programu je finanční podpora v oblasti nákupu učebnic, pomůcek do školy, úhrada nákladů na dopravu, ubytování nebo stravování studujícího.