V rámci celoživotního zdělávání Nadační fond EUC podpoří:
  • aktivní účast na konferenci, kongresu, workshopu nebo jiné vzdělávací aktivitě do výše 1000,- Kč/os./rok.
  • rekvalifikační studium nebo získání zvláštní způsobilosti k výkonu povolání v oboru, který bude prokazatelným přínosem pro rozvoj poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení EUC.Jde zejména o obory: masér ve zdravotnictví, pedikérka, mentor/mentorka, bazální stimulace, kinestetická mobilizace, aktivizační praktikant, vlhké hojení ran aj.,
  • realizaci vzdělávací aktivity – odborné semináře, workshop, cvičení, konference,
  • projekty zdravotnických zařízení skupiny EUC na podporu psychohygieny zdravotnických zaměstnanců a prevenci vyhoření,
  • projekty sester, lékařů a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení EUC v oblasti vzdělávání studentů SZŠ a VZŠ a osvěty veřejnosti.
Nadační fond EUC může poskytnout finanční dar zaměstnanci, který se ocitl v tíživé životní situaci, jako je:
  • úmrtí dítěte,
  • ztráta bydlení vlivem živelné pohromy,
  • nemocí nebo úrazem způsobená ztráta končetiny nebo devastace obličeje.

...a i jiných.