POMÁHÁME TĚM,
kteří pomáhají!

Finančně pomáháme sestrám a těm,
kteří vidí svoji budoucnost ve zdravotnictví

Nelékařský zdravotní personál
Student
Ostatní

Nepřehlédněte

Grant hurá na prázdniny II

GRANT HURÁ DO PRÁCE

Grantová výzva: HURÁ NA PRÁZDNINY

Chci požádat

Termíny podávání žádostí

Žádost lze podat kdykoli během roku, pokud není v dané kapitole uvedeno jinak.

Nadační fond uvolňuje finanční prostředky průběžně po posouzení žádosti v souladu se smluvními podmínkami, a to až do vyčerpání rozpočtované částky příslušné kapitoly.

Finanční obnos lze čerpat k účelům v roce, v němž se akce realizuje. Toto neplatí u prospěchových stipendií. Ta jsou poskytována pouze na základě doložení prospěchu, tedy nejdříve po ukončení prvního školního pololetí nebo prvního semestru.

Náležitosti žádosti

Všechny žádosti musí být podány na předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách nadačního fondu.

V případech žádostí právnických osob musí být v žádosti vždy patrná základní charakteristika žadatele a jeho poslání.

Jde-li o projekt, musí být popsán výstižně v rozsahu, který uvádí formulář.

V případech nezletilých osob podává žádost jejich zákonný zástupce.

Žádost je třeba odeslat prostřednictvím online formuláře přes tlačítko "Chci poslat žádost"

Články