O fondu

Nadační fond EUC „Elucidate“ byl založen 12. 12. 2017 zakládací listinou a zápisem do Obchodního rejstříku. Tento fond je neziskovou organizací zdravotnické skupiny EUC a byl zřízen za účelem společensky a hospodářsky prospěšných cílů, zejména v oblasti:

 • podpory nelékařských zdravotnických pracovníků a lékařů poskytujících zdravotní služby na území České republiky (dále jen ČR)
 • podpory rozvoje zdravotnického vzdělávacího systému v ČR
 • podpory v oblasti medializace při edukaci veřejnosti o reálné náplni práce zdravotnických pracovníků – zejména praktických a všeobecných sester a jejich odborných a jiných sdružení
 • podpory výzkumných a osvětových projektů
 • podpory sportovních, kulturních a jiných zájmových akcí
 • podpory umění a památkové péče
 • podpory publikační a literární činnosti
Nadační fond EUC „Elucidate“ podporuje zejména:
 • fyzické osoby – zdravotnické pracovníky, kteří poskytují zdravotní služby na území ČR
 • studenty zdravotnických oborů, zejména studenty v oboru všeobecná sestra, praktická sestra a všeobecné lékařství
 • evidované právnické osoby, zejména vzdělávací instituce a poskytovatele zdravotních služeb
 • odborné, profesní a zájmové organizace a sdružení zdravotníků
 • státní školská zařízení vzdělávající zdravotnické pracovníky
Nadační fond EUC „Elucidate“ nepodporuje:
 • fyzické osoby v insolvenčním nebo exekučním řízení
 • organizace v procesu konkurzu nebo likvidačního řízení

Nadační fond EUC „Elucidate“ hledá a podporuje výzkumné, preventivní, vzdělávací a edukační projekty v oblasti poskytování zdravotních služeb. Dále potom také osvětové projekty podporující zvýšení atraktivity oboru práce zdravotnických pracovníků.