Revizor

Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. 

Revizor zejména kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na odstranění.

Funkci zastává:
  • Mgr. Lucie Lekešová

Bližší informace k činnosti revizora upravuje zakládací listina nadačního fondu.