• podpory nelékařských zdravotnických pracovníků a lékařů poskytujících zdravotní služby na území České republiky (dále jen ČR)
 • podpory rozvoje zdravotnického vzdělávacího systému v ČR,
 • podpory v oblasti medializace při edukaci veřejnosti o reálné náplni práce zdravotnických pracovníků – zejména praktických a všeobecných sester a jejich odborných a jiných sdružení,
 • podpory výzkumných a osvětových projektů,
 • podpory sportovních, kulturních a jiných zájmových akcí,
 • podpory umění a památkové péče,
 • podpory publikační a literární činnosti.
Nadační fond EUC „Elucidate“ podporuje zejména:
 • fyzické osoby – zdravotnické pracovníky, kteří poskytují zdravotní služby na území ČR,
 • studenty zdravotnických oborů, zejména v studenty oboru všeobecná sestra a praktická sestra, všeobecné lékařství,
 • evidované právnické osoby, zejména vzdělávací instituce a poskytovatele zdravotních služeb,
 • odborné, profesní a zájmové organizace a sdružení zdravotníků,
 • státní školská zařízení vzdělávající zdravotnické pracovníky.
Nadační fond EUC „Elucidate“ nepodporuje:
 • fyzické osoby v insolvenčním řízení nebo exekučním řízení,
 • organizace v procesu konkurzu nebo likvidačního řízení. 

Nadační fond EUC „Elucidate“ hledá a podporuje výzkumné, preventivní, vzdělávací a edukační projekty v oblasti poskytování zdravotních služeb. A dále osvětové projekty podporující zvýšení atraktivity oboru práce zdravotnických pracovníků.